مجله تیمدو

اگر دنبال مقالات مربوط به کارتیمی و مدیریت پروژه هستی، جای درستی اومدی
مدیریت کسب و کار نوشته شده در1 ماه پیش

بهترین روش های جذب سرمایه برای استارتاپ ها

مقدمه بهترین روش های جذب سرمایه برای استارتاپ ..

متدولوژی تولید نرم افزار

مقدمه فرآیند تولید نرم افزار متدولوژی تولید نرم افزار انواع متدولوژی تولید نرم افزار متدولوژی‎ آبشاری (Waterfall) متدولوژی افزایشی متدولوژی نمونه‌ای‎ متدولوژی ‌‌ها‎ی سنگین (RUP) متدولوژی ‌‌ها‎ی سبک متدولوژی (RAD) Rapid Application Development متدولوژی Agile متدولوژی Scrum متدولوژی DevOps متدولوژی تولید نرم افزار برای تحلیل، طراحی و پیاده سازی محصولات نرم افزاری مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از متدولوژی …

ادامه مطلب